İş İlanları
24 Eylül 2020 Perşembe

Yapay Zekâ Nedir?

İnsanlar yaşamları boyunca çevresini gözlemler ve bu sayede öğrenir. Makineler de benzer şekilde çevreden öğrenip kendi başına düşünebilir. İnsan zekasının, makineler (özellikle bilgisayar sistemleri) tarafından simüle edilmesine yapay zekâ adı verilir.

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 07:24

İnsanlar yaşamları boyunca çevresini gözlemler ve bu sayede öğrenir. Makineler de benzer şekilde çevreden öğrenip kendi başına düşünebilir. İnsan zekasının, makineler (özellikle bilgisayar sistemleri) tarafından simüle edilmesine yapay zekâ adı verilir.

Yapay zekâ, bilgisayarları tam anlamıyla akıllı hale getirmeyi amaçlayan bilgisayar bilimlerinin bir alt dalıdır. Yapay zekâ sayesinde insan zekasını taklit eden, insan gibi düşünen, öğrenen ve davranan sistemler yaratılabilir.

İnsan, değişkenleri göz önünde bulundurur, bunları deneyimlerine dayandırarak karar verir ve eyleme geçirir. Yapay zekâ da girdileri (deneyim) insan akıl yürütmesini taklit ederek çıktılara (eylem) dönüştürür.

Yapay zekâ, insan zekasını taklit etmek için makine öğrenimini kullanır. Algoritmalar, yapay zekanın yapısında önemli rol oynamaktadır. Bilgisayar, eylemlere nasıl cevap vereceğini belirlemek için geçmiş verileri ve önceden tanımlı algoritmaları kullanılır.

Yapay zekâ temel olarak insana bağlılığı azaltmak ve zaman kazanmak için kullanılmaktadır. Yapay zekâ, büyük miktarda veriyi çok daha hızlı işler ve yüksek doğrulukta tahmin yapabilir.

Her geçen gün daha fazla gelişen makineler, özellikle üretimde tüm süreçleri devralmaya hazır gibi görünse de hala işlerin büyük bir çoğunluğunu insanların yapması gerekiyor.

Yapay zekâ, oyunlar, uzman sistemler, görüntüleme sistemleri, konuşma tanıma, el yazısı okuma ve akıllı robotlar gibi pek çok farklı uygulamada kullanılmaktadır.

Yapay zekâ, farklı sektörlere fayda sağlamak için sürekli olarak gelişmektedir.

Modern aydınlatma kontrol sistemleri, hareket, varlık, parlaklık ve sıcaklık gibi bir dizi sensör içerir. Tüm bu sensörler, önceden tanımlı kuralları uygulamak için kullanılır.

Aydınlatma kontrol sistemleri yapay zekâ yardımıyla geliştirilebilir. Örneğin, sıcaklık sensörlerinden gelen veri odadaki kişi sayısı hakkında bilgi verebilir. Benzer şekilde enerji tüketimindeki farklılıklar alanların nasıl kullanıldığı hakkında ipucu olabilir. Toplanan tüm bu verileri yapay zekâ ile yorumlayarak, aydınlatma sistemini yönetmek ve elektrik maliyetlerini düşürmek mümkündür.

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki uygulamalar hızla artsa da aydınlatma ve bina yönetimi gibi alanlarda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yapay zekâ, aydınlatma endüstrisinde karlılığı üst düzeye çıkartırken kullanıcı konforunu ve refahı olumlu yönde etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Emre Yılmaz
Linkedin

Aydınlatma Portalı kurucusu Trabzon doğumlu Emre Yılmaz, Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, o tarihten bugüne aydınlatma sektöründe devlet destekli projelerin yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almaktadır. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olup, aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir