İş İlanları
18 Ekim 2021 Pazartesi

Ar-Ge ve İnovasyon

TRIZ: Çelişki Nedir? Çelişki Matrisi Ne İşe Yarar?

Bir ürün üzerine geliştirme yapılırken bir özellik iyileşirken diğer bir özellik kötüleşebilir. Bu...

Biyomimikri Nedir?

Biyomimikri, Yunanca Bios (hayat) ve Mimesis (taklit) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuştur ve hayatı taklit...

DİĞER HABERLER

TRIZ Nedir?

TRIZ, küresel patent literatüründeki buluş kalıplarının incelenmesinden türetilen bir problem çözme, analiz ve...

Yaratıcı Düşünme Nedir?

Olaylara ve nesnelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilme yeteneğine yaratıcılık denir. Yaratıcı düşünme ise...

AskNature Nedir, Nasıl Kullanılır?

AskNature, doğadan esinlenen tasarım stratejilerini içeren bir biyomimikri veritabanıdır. Biyomimikri alanında geniş bir...

Psikolojik Atalet Nedir?

Psikolojide, insanın değişimden rahatsız olması ve belirli bir şeye saplanması olayına atalet denir....

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da temel olarak dört inovasyon çeşidi öne çıkmaktadır....

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelime olarak "yeni ve farklı bir şey yapmak" anlamına gelmektedir. Kelime anlamı...

TÜBİTAK Projesi Nasıl Yazılır?

TÜBİTAK'ın destek programlarını biliyoruz, bunlara nasıl başvuru yapacağımızı da biliyoruz. Peki proje nasıl...

TÜBİTAK’a Proje Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel sektör kuruluşları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için TÜBİTAK'tan maddi...