İş İlanları
18 Ocak 2022 Salı

Ar-Ge ve İnovasyon

Detaylı İş-Zaman Çubuk Grafiği Nasıl Hazırlanır?

TÜBİTAK projelerinin başvuru sürecinde iş paketlerini ve zamanlamasını gösteren iş-zaman çubuk grafiği istenir....

TRIZ: Çelişki Nedir? Çelişki Matrisi Ne İşe Yarar?

Bir ürün üzerine geliştirme yapılırken bir özellik iyileşirken diğer bir özellik kötüleşebilir. Bu...

DİĞER HABERLER

Biyomimikri Nedir?

Biyomimikri, Yunanca Bios (hayat) ve Mimesis (taklit) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuştur ve hayatı taklit...

TRIZ Nedir?

TRIZ, küresel patent literatüründeki buluş kalıplarının incelenmesinden türetilen bir problem çözme, analiz ve...

Yaratıcı Düşünme Nedir?

Olaylara ve nesnelere farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilme yeteneğine yaratıcılık denir. Yaratıcı düşünme ise...

AskNature Nedir, Nasıl Kullanılır?

AskNature, doğadan esinlenen tasarım stratejilerini içeren bir biyomimikri veritabanıdır. Biyomimikri alanında geniş bir...

Psikolojik Atalet Nedir?

Psikolojide, insanın değişimden rahatsız olması ve belirli bir şeye saplanması olayına atalet denir....

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelime olarak "yeni ve farklı bir şey yapmak" anlamına gelmektedir. Kelime anlamı...

TÜBİTAK Projesi Nasıl Yazılır?

TÜBİTAK'ın destek programlarını biliyoruz, bunlara nasıl başvuru yapacağımızı da biliyoruz. Peki proje nasıl...

TÜBİTAK’a Proje Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel sektör kuruluşları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için TÜBİTAK'tan maddi...