Aydınlatma Sözlüğü

Reflektör

Işığı, yansıma ve kırılma yoluyla belirli bir açıda yönlendiren optik elemanlara reflektör adı...

RAL

RAL, Avrupa ülkelerinde kullanılan standart renk tanımlama sistemidir. RAL, 1925 yılında bulunmuştur ve...

DİĞER HABERLER

Aydınlatma Seviyesi (Lüks)

Aydınlık ya da aydınlatma seviyesi bir yüzey üzerinde birim alan başına düşen toplam...

Kızılötesi

Görünür kırmızı ışıktan daha uzun, radyo dalgaları ve mikrodalgalardan daha kısa dalga boyuna...

Işık Verimi (lm/W)

Işık verimi, bir aydınlatma elemanının elektrik gücünü ışığa ne kadar verimle dönüştürdüğünü belirtir....

Işık Açısı

Bir ışık kaynağının ışığı nasıl dağıttığını belirten ifadeye ışık açısı (beam angle) denir....

Gonyofotometre

Bir ışık kaynağından, farklı açılarda yayılan ışığı ölçmek için kullanılan test cihazına gonyofotometre...

Balast

Floresan ve HID gibi gaz deşarjlı lambaları çalıştırmak için ihtiyaç duyulan, uygun gerilimi...

Avize

Tavana ya da duvara monte edilmek üzere tasarlanmış, gövdesinde genellikle birden fazla lamba...

Filaman

Filaman, eski tip akkor ampullerde kullanılan, ısındığında ışık üreten ince bir tel şeklindeki...

CRI

CRI'ın açılımı Color Rendering Index yani Renksel Geriverim İndeksi'dir. CRI, bir ışık kaynağının...

Düzgünlük

Düzgünlük, aydınlatılmış yüzeylerde minimum aydınlığın ortalama aydınlığa bölümü ile ifade edilir. U0 simgesi...

Duy

Duy, bir lambanın elektrik bağlantısını yapan ve onu sabitleyen cihazlara denir. Duy sayesinde...

Binning

Seri üretimden çıkan LED çipleri, ışık rengi, ışık çıktısı ve çalışma gerilimi gibi...